Kiyès ki Stéphanie? 

Stéphanie Darbouze Lamarre se yon jenn fanm dinamik. Li kwè nan travay di paske se sèl fason pou li reyalize rèv li. Motivasyon l se Manman l ak obkektif li bay tèt li yo.

Stéphanie se yon moun ki renmen lavi. Tout sa ki gen rapò ak devlopman dirab pasyone li. Li renmen ede moun grandi e se poutèt rezon sa a pami tan lòt li fonde Vwajenes

Natif belye, SDL se yon fanm djanm, ki kwè nan kapasite l pou li akonpli gwo bagay épi kite tras li nan mond sa. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s