Être éco-citoyen en Haïti, ce qu’il faut faire.

Devenir éco-citoyen est indispensable pour contribuer au développement durable en Haïti.

En effet il nécessite des personnes conscientes de leur responsabilité, soucieuses de leurs actions, et respectueuses de l’environnement pour contribuer à gérer les ressources naturelles et à améliorer la qualité de vie. Crédit: Jimmy Siné

Être éco-citoyen demande d’être attentif aux conséquences de ses actions et de développer les bons réflexes. De façon très simple et efficace, voici des gestes applicables au quotidien qui peuvent aider à y parvenir:

  • Diminuez vos déchets

– Utilisez le moins de papier possible pour les impressions, privilégiez les versions électroniques

– Recyclez tout ce qui peut être recyclé (papier, verre, plastique, aluminium, déchets organiques) pour réduire la pollution.

– Préférez des sacs bio plutôt que les sachets plastiques pour vos achats, et utilisez des récipients réutilisables plutôt que ceux jetables

SDL

  • Économisez l’énergie

– Éteignez les ampoules et les appareils électriques une fois que vous ne les utilisez plus

– Profitez de la lumière naturelle pour l’éclairage

  • Économisez l’eau

– Coupez l’eau quand vous ne l’utilisez pas

– Récupérez l’eau de pluie pour effectuer d’autres tâches

  • Consommez local

– Encouragez les entreprises locales qui respectent l’environnement

– Consommez plus de fruits et de légumes plutôt que de la viande

SDL

  • Sensibilisez votre entourage, partagez des informations, et racontez votre expérience pour encourager plus de personnes à devenir éco-citoyen.

En appliquant ces petits éco-gestes faciles vous protégez la nature et de surcroît faîtes des économies.

Ensemble devenons des éco-citoyens pour une Haïti juste, solidaire, et durable.

Stéphanie D. Lamarre

Advertisements

​Personnalité de la semaine: Gaelle Bien-aimé

Aujourd’hui il y a une relève et j’en fais partie. Je le dis, je l’affirme.

Pitit Jean Gardy Bien-aimé ki se yon reyalizatè, Gaelle Bien-aimé se yon komedyèn, jounalis, feminis ki pral genyen 29 lane mwa desanm 2016 ki ap vini la. Gaelle renmen tout sa ki gen rapò ak bagay atistik paske li genyen sa nan san li,  kidonk li renmen penti, fè manje elatriye. Jou Gaelle ta deside pa fè teyat ankò lap vin yon chèf kuizin. 

Gaëlle Bien-Aimé _ Personnalité de la semaine [Part 1] #Chokarella

Pandan tan sa Gaelle gen 10 lane depi lap fè teyat. Li kòmanse ofisyèlman an 2006, menmsi 2 lane avan lè li t ap fè segond an 2004 kay Mè Boudon yo li te mete “Corps et Ame” sou pye ak kèk zanmi l pou l te fè teyat sa ki te pèmèt li retire tout konplèks li te genyen. Jodi a Corps et Ame se yon twoup ki ap evolye sou direksyon Gaelle.
Aprè klas filosofi li Kay Mè yo, li pran yon ti poz ak koze teyat paske tout zanmi l yo te fin pati. Yon ti tan aprè Gaelle entegre Fakilte Lenguistik Aplike (FLA).
Nan ane 2010, Gaelle deside al jwenn Daniel Marcelin Delma 29 nan Petit Conservatoire, e se la li aprann ak Daniel sa yo rele “écriture dramaturgique”. Nan menm ane sa a li te jwenn yon bous pou peyi Beljik nan domèn etnodram.
Nan volonte pou kontinye karyè solo li, Gaelle vin ekri “Tabou”, memwa soti li pou Petit Conservatoire; epi pita ki ap tounen “le genre et le nombre”, pyès li pral jwe sou label Corps et Ame en 2012. Gaelle te fè anpil sakrifis pou li te rive jwe pyès sa nan Le Villate, e li te degaje l pou Florence Jean Louis Dupuy, yon metè an sèn, vin gade l k ap jwe. Florence enpresyone e li deklare l li vle travay avè l, se la avanti Gaelle la kòmanse ak Stand up Ladies.

Gaëlle Bien-Aimé _ Personnalité de la semaine [Part 2] #Chokarella 

Sou inisyativ zanmi l, Pascal Solages, Gaelle kòmanse fè emisyon “15mn pour vous” sou Television Caraibes kote li resevwa moun pou pale de yo epi tou de teyat. Gaelle gen yon emisyon radio tou sou radyo Ibo. Potorik fanm sa a ki retwouve l nan tout sa ki gen rapò ak domèn atistik, prefere ekperyans radyo a paske pou li menm sosyete a fè yon prezantatè televisyon twòp ekzijans sou jan pou li viv.
Ane 2016 la fè Gaelle 6 lane depi l ap fè teyat pwofesyonèl. Gaelle estime li fè anpil bagay men li pako reyalize pwojè pèsonèl pa l, li pako menm kreye l kidonk rete li anpil pou li fè pou l satisfè de travay li.
Gaelle angaje l nan yon batay pou teyat la vin tounen yon metye kote yo kapab viv de li. Gaelle ret kwè fòmasyon ak transmisyon konesans ak bon jan estrikti ap pèmèt teyat la toujou rete vivan.
Pou Gaelle lè ou se yon atis gen yon kote pou w’ kanpe, e jodi a li afime tèt li tankou yon Feminis. Desizyon sa li pran l aprè anpil remak li fè sou tout jan li te konn konpòte li lakay li lè yo te konn konpare li menm ak ti frè l’ epi jan yo te estriktire wòl yo. Nan twoke lide ak zanmi l Pascal, Gaelle vin pran plis matirite nan koze sa a e dènye spektak li a “Talon aiguille, talon d’achille” se yon espektak feminen e feminis li ekri an 2015 pale de matènite, avòtman, ak vyolans sou fanm.
Gaelle wè tèt li tankou yon “Artiviste” ki ap milite epi fè edikasyon pa entèmedyè domèn atistik la. Ak òganizasyon Pascal, Nègès Mawon, Gaelle ak ekip yo ap reyalize premye pi gwo evènman yo ki se Festival Feminis Nègès Mawon ki ap fèt 18 pou rive 24 Jiyè e Gaelle ap jwe denye pyès li a ladann. Festival sa kap fèt sou tèm “Feminis poukisa?” ap regwoupe dans, teyat, atelye ak konferans. Gaelle kom kowòdonatris atistik Festival la ta swete anpil moun vin brase lide, pataje konesans yo, epi aprann pi plis sou sijè sa a.

Aktyèlman Gaelle se pwofesè teyat kay Mè Boudon yo, l ap travay sou pwochen spektak solo li, e rèv li se pou monte pwòp lekòl teyat pa l pou fòme moun; An atandan l ap kòmanse anime kèk atelye pou aprann jèn. Gaelle anvi al kontinye fè lòt etid.

Gaelle swete yo bay atis yo plis rekonesans pou travay yo. Li swete moun yo deplase, paske san piblik pa gen spektak. Li swete transmèt sa l konnen, men tou kreye ak ranfòse estikti ki deja la yo. Li swete travay pou fè promosyon pou domèn lap evolye a jeneral epi kapab viv de li.

A tout jèn,  Gaelle ankouraje yo etidye toutotan yo kapab epi toujou kenbe yon liv pou yo Li.

Stéphanie D. Lamarre

04/07/16

​Personnalité de la semaine : Katie-Flore Fils-Aimé

Katie-Flore Fils-Aimé, fière originaire du Cap-Haïtien, est une jeune femme passionnée d’Haïti. Après ses études classiques dans sa ville natale,  Elle s’installe à Port-au-Prince pour l’université. Aujourd’hui, après ces quatre années au Centre de Techniques de Planification et d’économie Appliquée (CTPEA), elle détient une licence en économie, option planification.

Agée de 28 ans, cette jeune femme déterminée et remplie d’ambitions a de 2012 à 2014 travaillé comme chargée de projets au ministère de la Planification et de la Coopération Externe. En quête de changement et de nouveaux défis, elle rejoint la Sogebank en avril 2014 où elle travaille dans le renforcement organisationnel bancaire en tant qu’officier de suivi et d’évaluation de projets.

Katie-Flore Fils-Aimé est actuellement Présidente du Groupe ECHO Haïti, une association haïtienne de jeunes professionnels qui cherche à promouvoir le changement social et le développement d’Haïti grâce à des initiatives de jeunes. En tant que présidente de ce dit groupe, Katie a été soutenue par la FOKAL pour  représenter Haïti au 2e forum de la jeunesse d’Open Society Foundations à Istanbul, en Turquie.

“Foncez et acceptez de faire des sacrifices pour réaliser vos rêves” 

Actuellement Katie se concentre sur plusieurs projets, mais particulièrement sur la 2ème edition du plus grand Forum de jeunesse en Haïti qui aura lieu du 13 au 16 aout.

A tous les jeunes, Katie lance un message très important. Celui de ne jamais négliger leurs études.  Ayant pour modèle sa mère,  Katie encourage ceux qui la voit comme modèle de toujours foncer et d’accepter de faire des sacrifices pour réaliser leurs rêves! 

Stéphanie D. Lamarre

Ti konsèy pou entèvyou travay. 

Vakans la rive! Pou anpil moun se moman pou yo pran on souf ak koze lekòl, amize yo, sòti ak ale nan tout pwogram. Pou lòt, se moman pou yo kòmanse fè konesans ak mache travay la nan fè staj oswa nan chache premye ti job yo.
Pou moun nan dènye kategori sila a, li enpòtan pou nan demach nou pral fè yo nou prepare n epi mete tout chans yo bò kote nou pou n kapab jwenn rezilta. Sa ki nan CV oswa aplikasyon nou soumèt pou on travay enpòtan, men se jan nou pral vann tèt nou ki ap detèmine si n ap jwenn travay la ou non.
Nan sousi pou ede plis jèn prepare entèvyou yo epi reyisi, men kèk ti konsèy nou pote pou nou: 
1) bay tèt nou tan ki nesesè pou prepare rankont la

2) Fè rechèch tankou chache konnen tout enfòmasyon sou konpayi a k ap ofri travay la

3) Panse ak kisa nou genyen pou ofri travay la, epi kisa nou menm nou pral chache: objektif nou.

4) Konnen byen kisa patwon an ap chache epi nou menm kisa nou kapab pote kòm diplis

5) Chache konnen fòm antrevi a epi eseye devine tout ti kesyon yo kapab poze nou pou k prepare repons yo

6) Pa bliye chaje lòt moun ki kalifye tankou nou, men se sa ki te pi konvenkan an ki ap pase, alòs sonje toujou ensiste sou pwen fò nou ak sa ki fè nou se pi bon grenn nan

7) Fè devwa n: asire n nou gen tout enfòmasyon nou dwe konnen, konn kijan nou pral jere estrès nou, epi pare rad nou depi davans. Dòmi tèt poze, byen manje, epi pote on kopi CV nou nan entèvyou a.
Plis nou prepare se plis nou gen chans fè yon gwo enpak epi enpresyone moun k ap fè entèvyou a. Suiv konsèy sa yo, epi deja Chokarella di nou Bòn Chans!
Stéphanie D. Lamarre

Yon mwa deja! 

Anpil zanmi ak konesans toujou ap mande m kisa m ap fè nan Chokarella? Kisa w aprann ou pat deja konnen? Kisa travay ak Carel rapòte w? 
21 Jiyè ki sot pase la a fè yon mwa depi mwen ak yon pakèt lòt jèn kòmanse estaj nou nan Chokarella. Eksperyans lan pou nou chak grenn diferan men sa ki rete sèten, li ekstraòdinè pou nou chak.

A kote aprann fè montaj odyo ak videyo, fè foto, entèvyou, repòtaj, jere medya sosyal yo ak amelyore kapasite redaksyon nou, mwen aprann anpil valè ki nesesè pou w fè siksè.

Mwen dakò ak sila a ki te di lè w vle fè siksè fòk ou antoure w ak evolye bò kote moun ki deja ap fè siksè. De Carel, mwen ap di w mwen aprann de pasyon li genyen pou sa l ap fè a.

Mwen aprann pou pa pè pran risk kelkeswa gwosè li ye epi pa janm kite obstak fè w kanpe; W ap gen plis fyète lè w rive reyalize sa ou te vle a. Mwen aprann tou siksè pa lè ou fè yon bagay yon fwa pafwa, men pito lè ou kenbe menm estanda a epi inove apre. 

Plis toujou mwen aprann amize m pandan menm m ap travay. Kòman? Nan pran plezi nan sa m ap fè a san m pa pèdi fokis sou objektif mwen.

Chokarella se on ekip, on fanmi e li konsa paske nou priyorize relasyon moun ak moun. Nou pataje sa nou konnen e nou aprann plis nan konsa.

Rete anpil pou mwen ak lòt “intern” yo aprann sitou kote pwofesyonèl. Nou chaje potansyèl e n ap pote plis pou satisfè ou.

​Rete branche, Chokarella a ba w nouvèl! 
​Stéphanie D. Lamarre